Prisma Light Elton

Samtliga modeller levereras med stolpfäste förberett för antingen stolptopp eller arm.
Sista tecknet i artikelkoden visar: A=Arm • T=Stolptopp.
Oavsett hur vi förberett kan alltid fästet lossa, vändas och därmed byta från eller till arm/stolptopp.