Prisma Light bidrar till Agenda 2030

Prisma Light har flera egenskaper som bidrar till de globala målen. För armaturer ligger fokus huvudsakligen på energieffektivitet, att spara energi genom till exempel nattsänkning eller närvarostyrning. Det finns dock fler områden där Prisma Light kan bidra:

Prisma Light möter dessa mål

Se hur funktioner hos produkter från PrismaTibro uppfyller Agenda 2030Se hur funktioner hos produkter från PrismaTibro uppfyller Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 7Läs mer om hur Prisma Light uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 9Läs mer om hur Prisma Light uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 11Läs mer om hur Prisma Light uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 12Läs mer om hur Prisma Light uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 13Läs mer om hur Prisma Light uppfyller målen i Agenda 2030
Agenda 2030 Mål 15Läs mer om hur Prisma Light uppfyller målen i Agenda 2030
Prisma DapsPrisma Daps • Övergångssignalen möter målen i Agenda 2030
Prisma DIPrisma DI • Mätinstrument för skevhet hos vevaxlar och ovalitet hos cylindrar möter målen i Agenda 2030
Prisma ButtonPrisma Button • Armbågskontakten, aktiveringslisten möter målen i Agenda 2030