Felsökning av Prisma Light

Några saker som kan vara bra att kolla om armaturen inte lyser:

  • Kontrollera säkringshållare – vissa typer är benägna att glappa.
  • Kontrollera 0:ans anslutning.

Om en Prisma Light blinkar

  • Stäng av strömmen omedelbart och kontrollera glapp i säkringen/inkopplingen.
    Om det är en Detect-armatur som fortsätter att blinka efter kontroll av säkring/inkoppling så försök att få kontakt med telefon och dongel.
    OBS! Om det är glapp på nollan kan okontrollerad spänning förstöra armaturen – Stäng av strömmen snarast.

Om Detect beter sig konstigt på en viss sträcka:

  • Kontrollera säkringen – vi har upptäckt att vid glapp kan kommunikationsproblem uppstå – prova att skicka om inställningarna igen via App.

Om en Remote-armatur blinkar:

  • 100 fall av 100 är det glapp i säkringen/inkopplingen.

Behöver du fortfarande hjälp?
Skicka oss ett brev här intill.

Skicka e−post