Felsökning av Prisma Light

Några saker som kan vara bra att kolla om armaturen inte lyser:

 • Kontrollera säkringshållare – vissa typer är benägna att glappa.
 • Kontrollera 0:ans anslutning.

Om en Prisma Light blinkar

 • Stäng av strömmen omedelbart och kontrollera glapp i säkringen/inkopplingen.
  Om det är en Detect-armatur som fortsätter att blinka efter kontroll av säkring/inkoppling så försök att få kontakt med telefon och dongel.
  OBS! Om det är glapp på nollan kan okontrollerad spänning förstöra armaturen – Stäng av strömmen snarast.

Om Detect/Citygrid beter sig konstigt på en viss sträcka:

 • Kontrollera säkringen – vi har upptäckt att vid glapp kan kommunikationsproblem uppstå – prova att skicka om inställningarna igen via App.

Om en Remote-armatur blinkar:

 • 100 fall av 100 är det glapp i säkringen/inkopplingen.

Om en DALI-armatur blinkar

 • Gäller om något är kopplat till DALI-bussen (5-ledarkablage): Stäng av strömmen, koppla bort DALI-styrningen och strömsätt armaturen igen. När styrningen är bortkopplad ska armaturen lysa med en fast belysning.

Om en Zhaga-armatur blinkar

 • Stäng av strömmen, koppla bort Zhaga-styrningen och strömsätt armaturen igen. När styrningen är bortkopplad ska armaturen lysa med en fast belysning.

Om en Nema-armatur blinkar

 • Stäng av strömmen, koppla bort Nema-styrningen, anslut kortslutningslocket och strömsätt armaturen igen. När styrningen är bortkopplad ska armaturen lysa med en fast belysning.

Behöver du fortfarande hjälp?
Skicka oss ett brev här intill.

Skicka e−post