Prisma Button Armbågskontakt

Prisma Button Armbågskontakt

Vandalsäker och inställningar genom dip-switchar

Värmesäkring och mer…

Aktivt övervåldsskydd
Om Prisma Button utsätts för övervåld stänger den av, kalibrerar om sig och anpassar sig till eventuell buckla. Därefter fortsätter armbågskontakten att fungera som tidigare.

Värmesäkring
Om temperaturen stiger över 80° C tar Prisma Button en paus. När temperaturen sjunkit fungerar den precis som tidigare.

Nonchalerar brandgasexplosion
Om Prisma Button är inställd på Touch (lätt tryck) kommer en brandgasexplosion att nonchaleras.
På så vis motverkas spridning av brand.

Prisma Button
Prisma Button

Inställningar med dip-switchar

Kan justeras av installatör, när det behövs:

  • Tillslagsfördröjning
  • Kick/Spark-funktion
  • Begränsad reläanslutningstid
  • Kvittenston
  • Låsöppning, fördröjd dörröppning
  • Aktivera relä 2
  • Aktivera relä 1
  • Nurse bed-funktion 1
  • Nurse bed-funktion 2

Vårdhygienanpassad – och Softfront

Vårdhygienanpassad
Prisma Button är en armbågskontakt som är anpassad för vårdmiljöer, så som sjukhus. Helt släta ytor gör den enkel att rengöra.

Softfront
En mjuk front som erbjuds i olika motiv med text och/eller bild, t ex rullstolsmotiv.
Om armbågskontakten blir påkörd med t ex en sjukhussäng dämpas ljud och skavmärken undviks.

Prisma Button