Övergångssignal

Klicka här för att läsa mer om Prisma Daps

Förmodligen världens mest
avancerade övergångssignal.

  • Prisma Daps

Taktil riktningspil och vibratorknapp

Hjälp för personer med nedsatt syn. En så tydlig relief att även seende, som kanske inte är så vana att "läsa" med händerna uppfattar motivet. Riktning. Känn med handen och få information om...

  • Prisma Daps med eller utan lokaliseringsljud

Övergångssignal även utan lokaliseringsljud

Prisma Daps utan lokaliseringsljud. Prisma Tibro erbjuder övergångssignal med tryckfront utan lokaliseringsljud. Enbart kvittensljud – alltså: När du använder någon av de olika tryckfunktionerna får du en kvittens på din anmälan genom...

  • Från knapp till touchless

Prisma Daps Från tryckknapp till touchless

Knappen ersatt av trådtöjningsteknik. Förr: En knapp att tryck in. Nu: Elektronisk tryckfront, gör att hela fronten är tryck känslig HELA fronten är en "knapp". Hela fronten är känslig för tryck. Den som önskar korsa vägen kan visa det genom ett tryck någonstans på fronten. Välj typ av tryck. Möjligheten finns att ha två inställningar för...

Mätinstrument

Klicka här för att läsa mer om Prisma DI

Mät skevhet och ovalitet
i riktigt stora förbränningsmotorer

  • MSDS: Material Safety Data Sheet

MSDS: Material Safety Data Sheet

MSDS: Material Safety Data Sheet Eller säkerhetsdatablad, som det kallas på svenska. Ett sådant blad innehåller information om eventuella miljö- och hälsorisker, samt andra egenskaper hos en del kemiska produkter.  Hur så? Jo, vi har sådana dokument till alla kunder som behöver dem...

Armbågskontakt

Klicka här för att läsa mer om Prisma Button

Vandalsäker aktiveringslist
i tre längder med inställningsmöjligheter

  • Prisma Button: BIM, framtid och hållbarhet

Prisma Button: BIM framtid och hållbarhet

Prisma Button: BIM framtid och hållbarhet. Prisma Button finns som BIMobject och går alltså utmärkt att implementera i vilken BIM-modell...

Utomhusbelysning

Klicka här för att läsa mer om Prisma Light

Styrning med närvaro, app,
eller fjärrkontroll

  • Tibro kommun - en referens för Prisma Light utomhusbelysning

Tibro – Referenskommun för Prisma Light

Tibro – Referenskommun för Prisma Light. Om vi hade fått gå tillbaka och ändra vissa saker hade vi nog valt möjligheten att styra mer själva...