Gör obevakade övergångsställen säkrare

Har du någonsin upplevt obehag när du ska gå över ett obevakat övergångsställe? Kanske råder tung trafik på platsen, eller högt tryck under vissa tider på dygnet?

Med vår nya pollare Prisma Light Ella AID kan dessa övergångar göras säkrare. Övergången belyses med vitt ljus, medan bilister möts av ett gult, blinkande varningsljus när någon passerar. Aktivering sker antingen genom ett svep framför sensorerna på lockets avfasade kanter, eller genom att trycka på knappen på lockets ovansida. 

Varnar och uppmärksammar

Viktigt att poängtera är att en övergång med Prisma Light Ella AID fortfarande är obevakad. Det innebär att det fortsatt krävs kommunikation mellan bilister och fotgängare i samband med passagen. Prisma Light Ella AID väcker uppmärksamheten som krävs för vidare kommunikation mellan trafikanterna.

Mer om Prisma Light Ella AID

>> Broschyr
>> Referens Kristinehamn
>> Kontakta säljare