Prisma DI Crankshaft Deflection Indicator

Crankshaft Deflection Indicator

Mäter skevhet och ovalitet i riktigt stora förbränningsmotorer

En tusendels millimeters upplösning

Upptäck skevhet hos vevaxlar
Extremt hög noggrannhet.
Används av ett stort antal ingenjörer i mer än 90 länder.
Instrumentet används för mätning av vevaxlars skevhet på både på fartyg och vid kraftanläggningar.

Därför Prisma DI-5C
Prisma DI-5C ger möjlighet att överföra mätningarna till en dator med Windows operativsystem för vidare bearbetning i kalkylprogram.
DI-5 ger samma möjligheter att mäta noggrant men saknar möjligheten till överföring av mätresultat.
”Made in Sweden” med 5 års garanti.

Prisma DI Ovality Kit – mät ovalitet

Prisma DI Ovality Kit är ett tillbehör till Prisma DI-5
Tillbehöret är i första hand avsett att mäta ovalitet och förslitning i cylinderfoder på fartygsmotorer med cylinderdiameter från 180-600 mm och slaglängd upp till 870 mm.
Med 89 mm-givaren som medföljer Prisma DI-5 och Prisma DI-4 mäter Prisma DI Ovality Kit avvikelser med en noggrannhet på max 0.001 mm inom intervallet +/- 0.10 mm, max 1% inom intervallet +/-1.000mm och max 2% inom intervallet +/-1000-2000mm

Prisma DI-5C med tillhörande mjukvara gör det möjligt att överföra mätningar för vidare bearbetning i Windows-dator och Excel.

Prisma DI används över hela världen

Listan över länder med produkter från PrismaTibro blir allt längre.

Prisma DI