Förmodligen världens mest avancerade övergångssignal

Förmodligen världens mest avancerade övergångssignal
Detect, bullerstyrning, kvittensljud och kvittensljus med inställningsmöjligheter, vibrator, reliefsymboler, riktningspil.
Funktioner för att skapa tillgänglighet för alla trafikanter.
Inställningar görs med Android-app eller dip-switchar beroende på modell.
Här nedan
Konfigurera hur Prisma Daps ska fungera – eller ange artikelkod och se konfiguration tillsammans med bild.