Prisma Daps – Förmodligen världens mest avancerade övergångssignal

Övergångssignal

Förmodligen världens mest avancerade övergångssignal

Förmodligen världens mest avancerade övergångssignal

 • Akustisk – spelar upp ljud: signaler, talmeddelande eller musik (!)
 • Ljuskvittens i front och ljuskrans
 • Bullerstyrd – tickar med högre volym om omgivningen kräver det
 • Android-app för att justera inställningar
 • Reliefsymboler beskriver korsningen
 • Riktningspil visar vägen
 • Vandalsäker och tål det tuffa livet i en korsning oavsett väder 24/7/365
 • Vibrator med eller utan tryckfunkation
 • RFID-tag för t ex förlängd gröntid eller talmeddelande
 • Tryckkänslig front utan rörliga delar
 • Närvarostyrd
 • Beröringsfri
Prisma Daps
Prisma Daps – övergång för alla

Trafiksäkerhet för alla

Prisma Daps utvecklades i samarbete med Synskadades Riksförbund (SRF). Den färdiga produkten är till stor nytta för alla trafikanter – oavsett om man har nedsättning av syn, hörsel, motorik – eller inte.
Många kan relatera till lokaliseringsljudet som, precis som ordet antyder, hjälper oss att finna fram till korsningen.
Det unika ljudet fungerar som en ljudfyr.
Förskole-pedagogen tillsammans med rullstolsburna uppskattar möjligheten att kunna styra längden för gröntid.
För de med hörselnedsättning ger en vibrator signalen vi andra hör.
Installatörer justerar inställningar med, och överför från, Android-enhet.

Prisma Daps finns över hela världen

Fler och fler länder söker lösningen för att öka trafiksäkerheten för alla i trafiken. Listan över länder med produkter från PrismaTibro blir allt längre.

Prisma Daps installerad över hela världen
Prisma Daps • Konfigurera eller ta reda på var artikelkoden står för

Enklare att välja rätt Prisma Daps

Använd Konfiguratorn för att beskriva egenskaper, färger och funktioner.

Många möjligheter
Funktioner, egenskaper och tillval är många – och ger möjligheter till många kombinationer
Detect, bullerstyrning, kvittensljud och kvittensljus med inställningsmöjligheter, vibrator, reliefsymboler, riktningspil och mer.
Allt för att skapa tillgänglighet för alla trafikanter.
Inställningar görs med Android-app eller dip-switchar beroende på modell.