Nyheter Prisma DI

Starta prenumeration

  • Prisma DI: Två typer av givare

Prisma DI: Två typer av givare

För större motorer erbjuder vi en givare på 89 mm med två olika givarspetsar. Till mindre motorer finns även en...

  • Kalibrera din Prisma DI
  • Kalibrera din Prisma DI

Kalibrera din Prisma DI

Det är oftast krav på att det ska finnas ett giltigt kalibreringscertifikat för de mätinstrument som finns ombord på ett fartyg eller på andra platser där...

  • Intern presentation om Prisma DI

Intern presentation om Prisma DI

Intern presentation om Prisma DI. Under presentationen fick vi lära oss om varför man bör mäta vevaxlars skevhet, hur Prisma DI fungerar...

  • Prisma DI för mindre motorer

Prisma DI för mindre motorer

Med mätavståndet 60-536 mm passar våra modeller Prisma DI-5CS och Prisma DI-5S perfekt för lite mindre motorer. Även här finns möjligheten att föra över datan till Microsoft Excel.