Nyheter Prisma DI

  • MSDS: Material Safety Data Sheet

MSDS: Material Safety Data Sheet

MSDS: Material Safety Data Sheet Eller säkerhetsdatablad, som det kallas på svenska. Ett sådant blad innehåller information om eventuella miljö- och hälsorisker, samt andra egenskaper hos en del kemiska produkter.  Hur så? Jo, vi har sådana dokument till alla kunder som behöver dem...

  • Prisma DI

Energibesparing med Prisma DI

Energibesparing med tusendels millimeters noggrannhet Visste du att vi även tillverkar mätinstrument för riktigt stora förbränningsmotorer? Prisma DI mäter och upptäcker eventuell skevhet hos vevaxlar. Förebygg problem...

  • Välj Prisma DI för att mäta skevhet hos vevaxlar

Välj Prisma DI för att mäta skevhet hos vevaxlar

Om det mätvärde som Prisma DI uppger befinner sig utanför intervallet krävs reparationer eller service i olika omfattning. Mätning av vevaxelns skevhet är en viktig del i att förebygga motorhaveri och omfattande reparationsarbete...

  • Prisma DI

Prisma DI Sats med spetsar medföljer

När du lägger order på en ny Prisma DI, vevaxelindikator, levererar Prisma Tibro en sats med mät- och givarspetsar tillsammans med den nya enheten. Spetssatsen innehåller...

  • Prisma DI

Hur väl matchar Prisma DI och Agenda 2030?

Prisma DI är ett mätinstrument för stora förbränningsmotorer. Vid första anblick kan det därför tyckas svårt att se något samband mellan Prisma DI och ekologisk hållbarhet. Med det här inlägget hoppas vi därför kunna förklara närmare på vilka sätt Prisma DI kan bidra till de globala målen...

  • Prisma DI
  • Prisma DI

Har du upptäckt Prisma DI-5?

Är du en nöjd användare av Prisma DI-4? Du är inte ensam. Vi får fortfarande förfrågningar från våra kunder om att köpa Prisma DI-4 och Prisma DI-4C, då deras gamla instrument förlorats eller helt enkelt tjänat ut. Vi blir lika glada varje gång då vi förstår...