Prisma Light Elton 1-L
Styrning DALI
Bollplan, släcks 22.00