Project Description

Prisma Light Ellie trivs på fler platser än i parken.
Parkarmaturen Prisma Light Ellie har så många fler användningsområden.
I denna anläggning har man monterat upp Prisma Light Ellie på en parkering.
Kunden valde ljusbild utefter ytan och stolparnas placering.
Prisma Light Ellie går att få med både rundstrålande ljusbild – Omni – och asymmetrisk ljusbild – linskombinationen SCL.
Prisma Light Ellie presterar utmärkt bra även på gång/cykel-vägar, villagator, innegårdar, skolgårdar och…ja, där det är onödigt mörkt.