Se Detect-lösning lite från ovan

Vi har gjort det tydligt genom att sätta låta EN enda armatur tändas vid detektering – vanligast är att flera tänds år varje håll.
I slutet av filmen ökas tempot på promenaden för att tydliggöra.

Mer info

Kontakt Nils eller Malin som gärna hjälper till.