Projektbeskrivning

Grekland, Aten

Syntagmatorget