Felsökning av Prisma Daps

Välj vilken med ett klick i listan nedan.

Felsymtom Möjliga åtgärder
Ur funktion
Ingenting händer när man
trycker på tryckfronten
Inget ljus
Inget ljud
Kontrollera att matningsspänning finns: (I/O-plint 10* och 11*)
Övriga modeller
Kontrollera att spänning finns RÖD på (I/O-plint 4* och 5*) respektive GRÖN (I/O-plint 6* och *5) fas.
Om finns:  Kontrollera säkringarna med ohm-meter och ersätt trasiga med rätt mA-tal.
Är spänningarna framme och säkringar hela, byt enheten och skicka in den trasiga till PrismaTibro.
Rött ljus i Led-kvittens i front Kontrollera att lampspänning finns på: I/O-plint 4,5 och 6*
Gör spänningsreset: lossa kabel 10* och 11*, och anslut igen.
Inget lokaliseringsljud
Inget ljud under varken
RÖD eller GRÖN fas
• Fungerar tryckning på tryckfronten men utan kvittensljud så kontrollera högtalaren
• Är den mekaniskt hel?
• Sitter magneten fast?
• Ger ohm-mätning över högtalaren ca 6-10 ohm?
• Är nattsänkningen på?
• Spänning mellan I/O-plint 21* och 5*
Bara ljud under RÖD Fas Kontrollera inkommande spänning på GRÖN fas: I/O-plint 5* och 6*.
Finns spänning där, byt ut enheten och skicka in det trasiga till PrismaTibro.
Vibratorn ur funktion Kontrollera att kabeln sitter ansluten på kortet.
I äldre modeller finns en säkring som behöver kontrolleras eller bytas ut, placerad alldeles intill kontakten till vibratorn.
Led-kvittens i front och
Led ljuskrans lyser eller
blinkar när de inte ska
Kontrollera spänningen mellan blå och brun tråd in till elektronikenheten.
Är spänningen högre än 120 V läcker trafikkontrollen ut spänning eller så induceras spänning på grund av dåligt kablage under gatan.
Montera då belastningsmotstånd i trafikkontrollen.
Prisma Daps 2000•L och Prisma Daps 2000•M kan även kompletteras med belastningskort som enkelt monteras intill elektronikenhet.
Kontakta PrismaTibro för mer info.
Problemen kvarstår Aktivera parameterfilen ni fick vid leverans och konstatera om upplevt fel kvarstår.
Kvarstår problemet kontakta PrismaTibro support
Annat fel Kontakta PrismaTibro support

* I/O-plint är skruvplint-nummer på elektronikenheten
Hjälpmedel
• Voltmeter
• Prisma Daps App, fungerar på Android smarttelefon eller surfplatta

Felsymtom Möjliga åtgärder
Ur funktion
Ingenting händer när man
trycker på tryckfronten
Inget ljus
Inget ljud
Kontrollera att matningsspänning finns: (I/O-plint 10* och 11*)
Övriga modeller
Kontrollera att spänning finns RÖD på (I/O-plint 4* och 5*) respektive GRÖN (I/O-plint 6* och *5) fas.
Om finns:  Kontrollera säkringarna med ohm-meter och ersätt trasiga med rätt mA-tal.
Är spänningarna framme och säkringar hela, byt enheten och skicka in den trasiga till PrismaTibro.
Rött ljus i Led-kvittens i front Kontrollera att lampspänning finns på: I/O-plint 4,5 och 6*
Gör spänningsreset: lossa kabel 10* och 11*, och anslut igen.
Inget lokaliseringsljud
Inget ljud under varken
RÖD eller GRÖN fas
• Fungerar tryckning på tryckfronten men utan kvittensljud så kontrollera högtalaren
• Är den mekaniskt hel?
• Sitter magneten fast?
• Ger ohm-mätning över högtalaren ca 6-10 ohm?
• Är nattsänkningen på?
• Spänning mellan I/O-plint 21* och 5*
Bara ljud under RÖD Fas Kontrollera inkommande spänning på GRÖN fas: I/O-plint 5* och 6*.
Finns spänning där, byt ut enheten och skicka in det trasiga till PrismaTibro.
Led-kvittens i front och
Led ljuskrans lyser eller
blinkar när de inte ska
Kontrollera spänningen mellan blå och brun tråd in till elektronikenheten.
Är spänningen högre än 120 V läcker trafikkontrollen ut spänning eller så induceras spänning på grund av dåligt kablage under gatan.
Montera då belastningsmotstånd i trafikkontrollen.
Prisma Daps 2000•L och Prisma Daps 2000•M kan även kompletteras med belastningskort som enkelt monteras intill elektronikenhet.
Kontakta PrismaTibro för mer info.
Problemen kvarstår Aktivera parameterfilen ni fick vid leverans och konstatera om upplevt fel kvarstår.
Kvarstår problemet kontakta PrismaTibro support
Annat fel Kontakta PrismaTibro support

* I/O-plint är skruvplint-nummer på elektronikenheten
Hjälpmedel
• Voltmeter
• Prisma Daps App, fungerar på Android smarttelefon eller surfplatta

Feldetekteringsfunktion

 • Feldetekteringen är alltid påslagen.Prisma Daps
 • För att aktivera rött ljus i led-kvittens i front vid fel måste dip-switch 6 sättas på ON.
 • Rött ljus i led-kvittens i front lyser konstant hela tiden felet kvarstår. 
När felet är åtgärdat släcks den röda dioden i led-kvittens i front och enheten annullerar automatiskt all felsignalering.

Optisk felsignalering för servicetekniker

 • Vid fel är den optiska felsignaleringen för servicetekniker alltid påslagen.
 • För att komma åt den optiska felsignaleringen för servicetekniker måsta man skruva loss överlocket som sitter ihop med led-ljuskransen och skjuta upp tryckfronten minst 5 cm.
  Se bild här intill på moderkort, förklaring:
  1. Felsignalering för servicetekniker
  2. Felsignalering med röd led-kvittens i front
 • Vid fel blinkar den övre röda ljusdioden 5 gånger i en sekvens. 
Sekvensen upprepas var 10:e sekund oavbrutet så länge felet kvarstår.

Blinkningarna representerar möjliga fel på nedanstående funktioner i följande ordning:

Kort blink representerar

att inget fel har detekterats på respektive funktion.

Långt blink representerar

att ett fel har detekterats på respektive funktion.

LÅNG BLINKNING INDIKERAR FEL PÅ FUNKTION FUNKTION MED FEL ÅTGÄRD
Blinkning 1, lång Relä 1 Byt ut spänningsdosan
Blinkning 2, lång Led-kvittens i front Byt ut moderenheten
Blinkning 3, lång Led-ljuskrans Kontrollera anslutningen. Om den är rätt ansluten: byt ut Led-ljuskransen.
Blinkning 4, lång EEPROM Byt ut moderenheten
Blinkning 5, lång Tryckfront Byt ut moderenheten

Krav

 1. För att kunna felsignalera till styrapparaten krävs att Prisma Daps 2300 matas från en konstant strömkälla då eventuell felsignalering görs vid början av varje ny grön fas så länge felet kvarstår.
 2. Om enheten är utrustad med led-ljuskrans måste led-ljuskransen vara ansluten.

Feldetekteringsfunktion

 • Feldetekteringen är alltid påslagen.Prisma Daps
 • För att möjliggöra felsignalering till styrapparaten och aktivera rött ljus i kvittensfronten vid fel måste dip-switch 6 sättas på ON.
 • Vid fel skickar Prisma Daps 2300•S en 5 sekunder lång spänningspuls till styrapparaten via den vita tråden varje gång grön fas initieras.
  Rött ljus i kvittensfronten lyser konstant hela tiden felet kvarstår. 
När felet är åtgärdat släcks den röda dioden i fronten och enheten annullerar automatiskt all felsignalering.

Optisk felsignalering för servicetekniker

 • Vid fel är den optiska felsignaleringen för servicetekniker alltid påslagen.
 • För att komma åt den optiska felsignaleringen för servicetekniker måsta man skruva loss överlocket som sitter ihop med led-ljuskransen och skjuta upp tryckfronten minst 5 cm.
  Se bild här intill på moderkort, förklaring:
  1. Felsignalering för servicetekniker
  2. Felsignalering led-kvittens i front
 • Vid fel blinkar den övre röda ljusdioden 5 gånger i en sekvens. 
Sekvensen upprepas var 10:e sekund oavbrutet så länge felet kvarstår.

Blinkningarna representerar möjliga fel på nedanstående funktioner i följande ordning:

Kort blink representerar

att inget fel har detekterats på respektive funktion.

Långt blink representerar

att ett fel har detekterats på respektive funktion.

LÅNG BLINKNING INDIKERAR FEL PÅ FUNKTION FUNKTION MED FEL ÅTGÄRD
Blinkning 1, lång Relä 1 Byt ut spänningsdosan
Blinkning 2, lång Led-kvittens i front Byt ut moderenheten
Blinkning 3, lång Led-ljuskrans Kontrollera anslutningen. Om den är rätt ansluten: byt ut Led-ljuskransen.
Blinkning 4, lång EEPROM Byt ut moderenheten
Blinkning 5, lång Tryckfront Byt ut moderenheten

Krav

 1. För att kunna felsignalera till styrapparaten krävs att Prisma Daps 2300 matas från en konstant strömkälla då eventuell felsignalering görs vid början av varje ny grön fas så länge felet kvarstår.
 2. Om enheten är utrustad med led-ljuskrans måste led-ljuskransen vara ansluten.

Feldetekteringsfunktion

 • Feldetekteringen är alltid påslagen.Prisma Daps
 • För att möjliggöra felsignalering till styrapparaten och aktivera rött ljus i kvittensfronten vid fel måste dip-switch 6 sättas på ON.
 • Vid fel skickar Prisma Daps 2300•S en 5 sekunder lång spänningspuls till styrapparaten via den vita tråden varje gång grön fas initieras.
  Rött ljus i kvittensfronten lyser konstant hela tiden felet kvarstår. 
När felet är åtgärdat släcks den röda dioden i fronten och enheten annullerar automatiskt all felsignalering.

Optisk felsignalering för servicetekniker

 • Vid fel är den optiska felsignaleringen för servicetekniker alltid påslagen.
 • För att komma åt den optiska felsignaleringen för servicetekniker måsta man skruva loss överlocket som sitter ihop med led-ljuskransen och skjuta upp tryckfronten minst 5 cm.
  Se bild här intill på moderkort, förklaring:
  1. Felsignalering för servicetekniker
  2. Felsignalering led-kvittens i front
 • Vid fel blinkar den övre röda ljusdioden 5 gånger i en sekvens. 
Sekvensen upprepas var 10:e sekund oavbrutet så länge felet kvarstår.

Blinkningarna representerar möjliga fel på nedanstående funktioner i följande ordning:

Kort blink representerar

att inget fel har detekterats på respektive funktion.

Långt blink representerar

att ett fel har detekterats på respektive funktion.

LÅNG BLINKNING INDIKERAR FEL PÅ FUNKTION FUNKTION MED FEL ÅTGÄRD
Blinkning 1, lång Relä 1 Kontrollera att den bruna och svarta tråden är ihopkopplade.
Är dom det: byt ut moderenheten.
Blinkning 2, lång Led-kvittens i front Byt ut moderenheten
Blinkning 3, lång Led-ljuskrans Kontrollera anslutningen. Om den är rätt ansluten: byt ut Led-ljuskransen.
Blinkning 4, lång EEPROM Byt ut moderenheten
Blinkning 5, lång Tryckfront Byt ut moderenheten

Skicka e−post

här om du önskar att PrismaTibro support ska kontakta dig, eller ring
+46 504 400 40