Prisma Daps hörs, känns och vibrerar

Vibratorn ger en kraftig puls med visst antal pulser per minut och är placerad i underlocket.
Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i – så även vibratorn signalerar alltså när det slår om från rött till grön gubbe genom att byta till samma puls som ljudet.