Project Description

Gångväg, cykelväg, Ljungsbro, Linköping

100 armaturer
Halva sträckan 10 W.
Halva sträckan 20 W.
Hela sträckan sänks till 5 W vid 22.00