Kollektivaftale

I forbindelse med ejerskiftet 2013/2014 påbegyndtes arbejdet, og afsluttedes succesfuldt kort efter. Det skabte tryghed og forudsigelighed for alle.

Betydning

En skriftlig aftale som først og fremmest regulerer lønnen, men også ansættelsesvilkår og øvrige forhold mellem arbejdstager og arbejdsgiveren.
Med en overenskomst på arbejdspladsen ved både arbejdsgiver og de ansatte, hvilke regler der gælder.
Medarbejderen skal kun aftale løn med sin arbejdsgiver, og den har endda en minimumsgrænse.
Vilkårene er de samme for hele branchen.
På den måde kan virksomhederne konkurrere på lige vilkår uden risiko for, at nogen forsøger at opnå konkurrencefordele gennem dårlige ansættelsesvilkår.

Spørgsmål?

KONTAKT Malin Buss med spørgsmål og/eller mere information.