Nyheder Prisma DI

Start abonnement

  • Prisma DI Crankshaft Deflection Indicator

Gem og overfør resultater fra Prisma DI

Modellen uden “C” i navnet har samme nøjagtighed og iøvrigt sammen funktionalitet som sit søskendeprodukt. Det der adskiller dem, er helt enkelt…

  • MSDS: Material Safety Data Sheet

MSDS: Material Safety Data Sheet

MSDS: Material Safety Data Sheet ELLER sikkerhedsdatablad, som det kaldes på dansk. Et sådant blad indeholder information om eventuelle miljø - og sundhedsrisici, samt andre egenskaber hos en del kemiske produkter. Hvad så? Jo, vi har sådanne dokumenter til alle kunder, som har behov for dem…

  • Prisma DI Energibesparelse

Energibesparelse med Prisma DI

Energibesparelse med tusindedele af en millimeters nøjagtighed. Vidste du, at vi også producerer måleinstrumenter til rigtigt store forbrændingsmotorer? Prisma DI måler og opdager eventuelle skævheder hos krumtapaksler. Forebyg problemer…

  • Prisma DI – Crankshaft Deflection Indicator

Vælg Prisma DI for at måle skævhed i krumtapaksler

Hvis den måleværdi Prisma DI opgiver befinder sig udenfor intervallet kræves reparationer eller service i forskellig grad. Måling af krumtapakslers skævhed er en vigtig del i at forebygge motorhaveri og omfattende reparationsarbejder…

  • Prisma DI

Prisma DI Kit med spidser medfølger

Når du bestiller en ny Prisma DI, krumtapakselindikator, leverer Prisma Tibro et sæt måle- og sensorspidser med den nye enhed. Kittet indeholder...

  • Prisma DI – Crankshaft Deflection Indicator

Hvor godt matcher Prisma DI og Agenda 2030?

Prisma DI er et måleinstrument til store forbrændingsmotorer. Umiddelbart kan det derfor synes svært at se nogen sammenhæng mellem Prisma DI og økologisk bæredygtighed. Med dette indlæg håber vi derfor at forklare nærmere, på hvilke måder Prisma DI kan bidrage til de globale mål…

  • Prisma DI
  • Prisma DI

Har du opdaget Prisma DI-5?

Er du en tilfreds bruger af Prisma DI-4? Du er ikke alene. Vi modtager stadig forespørgsler fra vores kunder om at købe Prisma DI-4 og Prisma DI-4C, når deres gamle instrumenter er gået tabt eller blot er slidte. Vi bliver lige så glade, hver gang vi forstår…