PrismaTibro + UN Global Compact = Sandt

I juli 2018 købte Addtech AB samtlige aktier i Prisma Light AB og Prisma Teknik AB.
Fire år er gået siden da, og det er let at konstatere, at der siden er sket meget i verden.
Vi nærmer os år 2030, og vi står over for en stor udfordring i form af klimaforandringer.
Hos PrismaTibro vægtes bæredygtighed højt. Det samme gør det af vores ejer, Addtech AB.

UN Global Compact

Siden april 2021 har PrismaTibro gennem Addtech været medlem af UN Global Compacts erhvervsnetværk.
Formålet med netværket er at skabe internationale principper omkring alt fra menneskerettigheder til miljøspørgsmål.
Hvert år rapporterer medlemsvirksomhederne om, hvordan arbejdet med principperne er forløbet.
På den måde fremmes bæredygtighedsarbejdet i driften – verden over.

Agenda 2030

FN’s bæredygtighedsmål er en anden ramme, som vi bruger i vores måde at arbejde med bæredygtighed på.
Målene danner grundlag, når vi diskuterer nutiden, fremtiden og hvad der kan forbedres.

For nylig blev der afholdt et møde, hvor vores ledelsesgruppe holdt drøftelser omkring Agenda 2030.
Hvordan kan PrismaTibro på bedste vis imødekomme kravet om øget bæredygtighed fra forskellige aspekter?
Mødet var en spændende start på noget, som vi nu vil arbejde videre med.