Kollektivavtal

I samband med ägarbytet 2013/2014 påbörjades arbetet och slutfördes strax efter.
Det skapade trygghet och förutsägbarhet för alla.

Betydelse

Ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen vet både arbetsgivare och anställda vilka regler som gäller.
Arbetstagaren behöver bara komma överens med sin arbetsgivare om lön, som även den har en minimigräns.
Villkor är gemensamma för branschen.
På så sätt kan företagen konkurrera på lika villkor utan risk att någon försöker förbättra lönsamheten genom dåliga anställningsvillkor.

Frågor?

KONTAKTA Malin Buss för svar på frågor och/eller mer information.