Prisma DI – hvad bruges det til?

Prisma DI er et måleinstrument, der bruges til store forbrændingsmotorer for at måle skævhed af krumtapaksler. Motorproducenter stiller krav til det område, inden for hvilket måleværdierne skal falde, for at krumtapakslens tilstand kan anses for acceptabel. Hvis den målte værdi givet af Prisma DI er uden for intervallet, kræves reparation eller service i varierende omfang. Det kan dreje sig om at skift af lejer, reparere dele af krumtapakslen eller i nogle tilfælde udskifte hele akslen. Måling af krumtapakselskævhed er en vigtig del af forebyggelsen af motorfejl og omfattende reparationsarbejde.

Fordelene ved instrumentet

  • Sikkerhed – ved at bruge Prisma DI reduceres risikoen for fejl forårsaget af den menneskelige faktor.
  • Effektivitet – med Prisma DI bliver det nemmere for den, der måler, at se værdierne og gemme dem. Ved skift fra analogt ur til Prisma DI reduceres cirka 50 procent af arbejdstiden.
  • Holdbarhed – vi har kunder, der har haft det samme måleinstrument i over 20 år.

Kontakt mig

KLIK HER for at kontakte sælger Prisma DI.