Prisma DI – vad används det till?

Prisma DI är ett mätinstrument som används till stora förbränningsmotorer i syfte att mäta vevaxlars skevhet. Motortillverkare sätter krav på inom vilket intervall mätvärden får hamna för att vevaxelns skick ska ses som acceptabelt. Om det mätvärde som Prisma DI uppger befinner sig utanför intervallet krävs reparationer eller service i olika omfattning. Det kan handla om att byta lager, reparera delar av vevaxeln eller i vissa fall byta ut hela axeln. Mätning av vevaxelns skevhet är en viktig del i att förebygga motorhaveri och omfattande reparationsarbete. 

Fördelarna med instrumentet

  • Säkerhet – genom att använda Prisma DI minskar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn. 
  • Effektivitet – med Prisma DI blir det lättare för den som mäter att se värdena och spara ner dem. Vid byte från analog klocka till Prisma DI reduceras cirka 50 procent av arbetstiden. 
  • Hållbarhet – vi har kunder som har haft samma mätinstrument i över 20 år. 

Kontakta oss

KLICKA HÄR för att kontakta säljare Prisma DI.