Zhero-snack och trafiksäkerhet på frukosten

Vi fortsätter att prata trafiksäkerhet på morgnarna. Under mars månad har vi riktat in oss på initiativet Zhero, som Trafikverket och en rad andra aktörer har startat. Zheros mål är att sprida information och kunskap kring trafiksäkerhet – något som bland annat görs genom kommunikation, roliga klipp och gåtor.

Följdes upp med tipspromenad

Återigen kombinerade vi teori och fysik. En vecka efter presentationen gick vi en tipspromenad med frågor om just Zhero och trafiksäkerhet. Ett exempel på en av frågorna som var med i promenaden är:

”Vilken betydelse har en fortkörning på 5-10 km/h för konsekvenserna av en olycka?”
1. Ingen
X. Liten
2. Stor

Varför lyfter vi trafiksäkerhet?

Vi påverkar aktivt infrastrukturen och därmed trafiksäkerheten genom våra produkter, Prisma Daps och Prisma Light. Därför tycker vi att det är viktigt att vår personal får chansen att lära sig mer och inspireras kring ämnet. Vi värnar så klart också om våra medarbetare och vill att de ska vara trygga på vägen till och från jobbet.

Bidrar till Agenda 2030

Genom att arbeta med och regelbundet lyfta trafiksäkerhet bidrar vi till delmål 3.6 i Agenda 2030 om att minska antalet dödsfall och skador i trafiken.

Rätt svar på tipspromenadsfrågan

2. Stor (!)