Zhaga-D4i certifierade: Prisma Light Elton och Ellie

En armatur som är Zhaga-certifierad är kvalitetssäkrad. Certifikatet verifierar att armaturen i fråga kommer att vara kopplingsbar med dagens, såväl som framtidens, Zhaga-D4i-moduler.

Vad är Zhaga-D4i?

Ett samarbete mellan DiiA (Digital Illumination Interface Alliance) och Zhaga Consortium har lett fram till standarden Zhaga-D4i. 

D4i är framtaget av DiiA som ett tillägg till DALI-2 standarden och handlar om kommunikationssystem i armaturen. En D4i-certifierad driver kan lagra information om armaturen i form av till exempel felmeddelanden, spänning och energiförbrukning. D4i-delen gör armaturen redo för något som många önskar idag: IoT – Internet of things.

För att kommunikation ska kunna ske mellan armaturer krävs en nod. Noden kopplas in till en sockel, och det är här som Zhaga Consortium kommer in i bilden. De har nämligen tagit fram olika typer av standarder för socklar och noder som kallas ”Books”. För gatubelysning finns det bland annat en standard som heter ”Zhaga Book 18”. 

Framtidssmart lösning

En armatur med en Zhaga-sockel behöver inte förses med noder på en gång, utan kan initialt fungera precis som en traditionell armatur med till exempel nattsänkning. Noder kan alltså installeras i ett senare skede om det önskas. 

Det går att välja mellan en eller flera noder beroende på antalet socklar. Socklarna kan vara riktade uppåt, nedåt eller både uppåt och nedåt utefter användningsområde. En sockel som är riktad uppåt kan användas för noder som rör styrning och kommunikation, medan en sockel som är riktat nedåt kan användas för till exempel närvarosensorer.

Kombinerat ger Zhaga-D4i en framtidssmart lösning som kan möta framtida utmaningar i den smarta staden, oavsett vilket fabrikat som armaturen eller styrningen har. 

Prisma Light nu Zhaga-D4i certifierade

Två av våra armaturer, Prisma Light Ellie och Prisma Light Elton, är nu certifierade för Zhaga-D4i, Book 18, vilket garanterar att de på ett säkert sätt kan kopplas till Zhaga-D4i moduler. 

Länk till certifikaten

> Zhaga Consortiums databas där du kan få åtkomst till certfikaten. 

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar? I så fall är du varmt välkommen att
>Kontakta oss säljare, Prisma Light.