Ärende Skada Person

Besvara frågor nedan efter bästa förmåga.
Det finns gott om utrymme att skriva – mer än det du ser.