TIDIGARE MODELL

ERSÄTTARE

Prisma Daps TS-serien och Prisma Daps 1000 Prisma Daps 2000
Nya med tidigare och fler möjligheter
Prisma Daps 1000 Walk, Akustik, vibrator i överlocket Prisma Daps 2100•L Walk
Prisma Daps 1000, Akustik, utan tryckfront, vibrator i överlocket Prisma Daps 2120•L Time
Prisma Daps 1000 Walk, Akustik, vibrator och tryckfunktion i bottenlocket Prisma Daps 2110•L Walk
Prisma Daps 1000, Akustik, utan tryckfront, vibrator och tryckfunktion i bottenlocket Prisma Daps 2130•L Time
Prisma Daps TS-903 Walk, Akustik Prisma Daps 2210•M Walk
Prisma Daps TS-904, Akustik, utan tryckfront Prisma Daps 2230•M Time
Prisma Daps TS-907 Walk, Akustik, vibrator i överlocket Prisma Daps 2100•L Walk
Prisma Daps TS-907/DA1 Walk, Akustik, vibrator och tryckfunktion i bottenlocket Prisma Daps 2110•L Walk
Prisma Daps TS-980 Tram, Spårvagnssignal med klassiskt klockljud Prisma Daps 2240•M Tram