Vilken korrosivitetsklass har Prisma Light?

Vad betyder korrosivitetsklass?
Korrosivitetsklasser är ett sätt att dela in olika miljöer.
Klasserna baseras på den nivå av korrosion som en metall kan förväntas bli utsatt för i en viss miljö.
Med hjälp av korrosivitetsklasser kan man alltså avgöra hur väl en viss metall klarar tuffa klimat.

Prisma Light: utmärkta resultat

Vi har länge vetat att våra armaturer klarar svåra miljöer, miljöer med stora mängder salt och hög luftfuktighet.
Nu har vi också fått det bekräftat:
Prisma Light Elton och Prisma Light Eliott klarar båda korrosivitetsklass C5.
Det betyder att de kan finnas i miljöer med väldigt hög korrosivitet utan att nötas sönder.

Vad nu?

Vi svarar gärna på eventuella frågor.
Välkommen att kontakta oss säljare Prisma Light!