Vi välkomnar praoelever till PrismaTibro

Det är viktigt att unga får chansen att prova på hur det är att arbeta i olika verksamheter inför såväl gymnasieval som yrkesval. Därför tar vi på PrismaTibro emot praktikanter från grundskolan varje höst- och vårtermin. Under hösten 2023 tog vi emot två praktikanter och planerar nu för att ta emot ytterligare praoelever under våren. 

Är du nyfiken på elektronik och mekanik?

Sök din praktik hos oss på PrismaTibro. Kontakta oss:
+46 504-400 40
contact@prismatibro.se

Eller sök via:
praktikplatsen.se