Vi utbildar personalen i frakt av litiumbatterier

Prisma DI har litiumjonbatterier
Vi använder oss av litiumjonbatterier av flera anledningar.

  • Effektivitet
  • Snabb laddningstid
  • Håller länge

Frakt av batterierna

För att få skicka litiumjonbatterier krävs en utbildning om hur de ska hanteras, eftersom de utgör en brandrisk om de paketeras fel eller skadas under frakt.
Tidigare hade vi bara en person på företaget som genomgått en sådan utbildning.
Nu har vi stärkt kunskapsbanken ytterligare genom att utbilda fler.

Utbildningen bidrar till Agenda 2030

Utbildningen i frakt av litiumbatterier bidrar till mål 4 i Agenda 2030, som handlar om god utbildning för alla.
Vi möter också mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, då en hållbar industri kräver att frakten av produkter går smärtfritt.