Vi står bakom Nollvisionen

PrismaTibro AB har gått med i nätverket för Nollvisionen. Det är ett nätverk som finns för att sprida aktuell information om de initiativ som tas för att göra vägtrafiken säkrare. 

Värderingar och mål

Vår vision, ”Trafiksäkerhet idag och för framtida generationer”, harmoniserar väl med Nollvisionen och dess principer. 

PrismaTibros målsättning är att ständigt utvecklas för att kunna erbjuda nytänkande produkter och lösningar som bidrar till ett trafiksäkert samhälle. Att diskutera, samarbeta och spåna idéer är tre viktiga faktorer för att Nollvisionen ska kunna uppnås. 

Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken

Tillsammans räddar vi liv!