Vi minskar pappersförbrukningen

PrismaTibro ser digitalisering som ett viktigt verktyg, inte minst för att minska pappersförbrukningen.
Nu senast har vi ersatt utskrivna manualer för de flesta av våra produkter. Pappersmanualerna ersätts av en QR-kod, som kunden skannar för att få tillgång till en digital manual. Det här gör att vi nu sparar stora mängder papper i jämförelse  med tidigare. 

Närmare målen i Agenda 2030

Genom att minska pappersförbrukningen bidrar vi till dessa mål i Agenda 2030:

Agenda 2030 Mål 6Mål 6

Rent vatten och sanitet för alla
Pappersindustrin kräver god tillgång på vatten, vilket kan vara problematiskt för länder där detta är en bristvara.

Agenda 2030 Mål 15Mål 15

Ekosystem och biologisk mångfald
Papper skapas med hjälp av trämassa som, naturligt, kräver skog. Skogen är hem för många arter och fungerar dessutom som en koldioxidbindare. Nya träd växer långsamt och därför bör skogsavverkning ske varsamt.