I det lilla och det större

Det pågår ständigt en utveckling av personalens kompetens.

Ofta en till en

Ofta handlar det om kunskapsöverföring mellan medarbetare.
Exempel:
Ljusdesigners lär oss andra om ljus. Utveckling introducerar nya medarbetare i El-lära.
Utbildningen dokumenteras och kan därför uppdateras och kommer enkelt till användning flera gånger.

Ibland vid frukosten

Korta grejer. Viktiga grejer men korta utbildningar passar att genomföra vid dagliga frukostmöten då all personal är samlad.

Nån gång på främmande mark

Det händer också att vi deltar i externa utbildningar på annan ort eller via digitalt möte.
PrismaTibro tillhör Addtech-gruppen som satsar stort på utbildning.

Vi kan en del men inte allt

Och det vet vi. Därför är vi öppna för att ifrågasätta det vi hört och som gällt för att utvecklas vidare.