Vi har utformat nya miljömål!

Det blir allt viktigare att göra det som går för att vända den negativa klimattrenden och minska utsläppen. PrismaTibro ser sin del i helheten. Vi har gjort en revision av vår miljöpolicy och utformat nya miljömål för framtiden.

De nya målen

Alla våra miljömål och åtaganden finns samlade i vår miljöpolicy, men nedan finns ett utdrag:

  • 80% av våra leverantörer ska ha sin bas i Sverige.
  • 50% av våra transporter ska skickas med transportbolagens miljövänliga alternativ. 
  • Till 2027 ska våra persontransporter vara fossilfria till 50%. 
  • Till 2027 ska vi ha minskat vår energiåtgång med 10% i förhållande till lokalyta.

PrismaTibro är en del av Addtech

Sedan 2018 är vi en del av Addtech AB som har utformat ambitiösa hållbarhetsmål. Addtech vill bland annat reducera sin koldioxidintensitet med 50% till år 2030, med basår 2020.