Vi är med i Flexberts trafiksäkerhetskampanj

Visste du att… 

  • 40% av alla trafikolyckor där fotgängare är inblandade sker i mörker.
  • en reflex håller i cirka 3 år.
  • med en godkänd reflex syns du på upp till 125 meters avstånd – utan reflex syns du på endast 20 meters avstånd.

Stolta sponsorer

Med detta i åtanke är vi så stolta över att sponsra Flexberts trafiksäkerhetskampanj, där olika typer av reflexer delas ut till barn i skolan. Sponsringen stämmer väl överens med vår ambition att bidra till ett mer trafiksäkert samhälle, i linje med delmål 3.6 i Agenda 2030 om att minska antalet skador och dödsfall i trafiken.

Läs mer om kampanjen

Är du nyfiken och vill veta mer?
> Flexberts hemsida