VGU är inte en lag

Vi citerar:
”Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har Trafikverket tagit fram nya regler för vägars och gators utformning, VGU.
Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram nya regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Arbetet bygger på hittillsvarande
VGU, som också det var dokument som tagits fram gemensamt av SKL och tidigare Vägverket. De nya reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument.”

VGU är ett bra redskap

När man vill få ett klar och tydlig jämförelse mellan olika stolpavstånd, stolphöjder och armaturer.
I DIALux (eller annat ljusberäkningsprogram) visas tydligt hur de olika förutsättningarna påverkar olika armaturers förmåga att leverera ”ljus på marken”, ”jämnhet”, ”reflektion” etc m m – vilket  redovisas både med siffror och bilder.
Ett bra dokument som bör kombineras med upplevelse i verkligheten.
Tillsammans fungerar ljusberäkning och upplevelse/studiebesök fint som beslutsunderlag.

Har ni behov av ljusberäkning?

KLICKA HÄR – för att se vilka uppgifter vi behöver, eller…
RING OSS:
Pelle Bäckrud – Klicka här!
Mac Edin – Klicka här!
Malin Buss – Klicka här!