IK-klass

Kallas ofta vandalklassning.
Det handlar om våld.
Testet går ut på att utsätta alla delar av armaturen för kraftigt våld.
Prisma Eliott klarade testet som bestod av våld med energimängden 10 joule.
Alltså IK09.

Inledningsvis användes luftgevär

Våra egna tester bestod inledningsvis av att skjuta på armaturen med luftgevär.
Från 5 meters håll avlossades skott på både kåpa och underglas.
Efteråt hade vi stora svårigheter att hitta märken på armaturen efter beskjutningen.
Därför var vi inte oroliga inför det mer standardiserade testet som resulterade i IK09-klassning.
Klassningen är ett viktigt intyg när vi lämnar svar på anbud.