Vad är bra med närvarostyrning av utomhusbelysning?

Natur/miljö

Genom lägre förbrukning krävs mindre energi.
Hela 90 procent av belysningens miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen, medan tillverkning, transporter och återvinning endast utgör 10 procent.

Ekologi

Ljuset nattetid, framförallt det innehållandes ultraviolet ljus, har en stor påverkan på nattaktiva insekter och djurs artsammansättning och ekologiska processer.

Ekonomi

Samma argument som för natur/miljö.
Resultatet: Lägre kostnader.

Service

Ju mindre vi ”maxar” användningen av drivdon och dioder desto längre livslängd, vilket ger ett längre serviceintervall.

Säkerhet & trygghet

Istället för att utgå ifrån att en plats alltid ska vara belyst vid mörker och sänkas ner när ingen är närvarande så kan man argumentera för att en plats inte ska vara belyst men om/när någon passerar så slås ljuset på och följer nyttjaren.
Detta skapar känsla av säkerhet och trygghet.

Mer info

Får du frågor eller bara önskar du veta mer om det vi påstår ovan – så är du välkommen att höra av dig till oss:
KLICKA HÄR för kontakt med kunnig personal.