Utveckling

Utvecklingsavdelningen finns i huset.
Förutom teamet här samarbetar vi med kunskaper i närområdet.

Tillverkning

Mitt i Sveriges Möbelcentrum tillverkar vi produkter indelade i fyra familjer:
• Prisma Daps: Övergångssignal
• Prisma DI: Mätinstrument för riktigt stora förbränningsmotorer (fartyg, kraftverk)
• Prisma Button: Armbågskontakt – vandalsäker, utan rörliga delar men med smarta funktioner.
• Prisma Eliott: LED gatubelysning, vägbelysning som antingen lyser med full kraft, lyser när någon är där eller som är inställd för att höja eller sänka effekten en period på dygnet. En del av våra modeller kan styra med fjärrkontroll, andra av närvaro. Vilken funktion önskar ni?

Försäljning

Försäljningen sker till alla befolkade världsdelar och alla hav.
Via återförsäljare, grossister men också direkt till slutkund.

Leveranstid

Vi och våra produkter är unika på flera sätt- det gäller också våra leveranstider.
Ofta kan vi leverera inom ett par veckor.
Vårt ordinarie besked kring leverans är 10-15 arbetsdagar. (Jo, det är sant)