Utomhusbelysning med nattsänkning och närvarostyrning

Det senaste året har hela 55 procent av vår utomhusbelysning levererats med nattsänkning – och 5,7 procent med närvarostyrning. Dessa siffror gör att stora mängder energi nu kan sparas i anläggningar som tidigare saknat nattsänkning eller smart styrning.
Se hur skillnaden i energiförbrukning mellan en gammal och ny anläggning kan se ut genom att klicka HÄR.

Remote: Ställ in nattsänkning med fjärrkontroll

Ett sätt att använda nattsänkning är genom PrismaTibros Remote-styrning. Där är det enkelt går att ställa in och ändra såväl ordinarie effekt som nattsänkning med hjälp av en fjärrkontroll. Det är samma fjärrkontroll och unika, femsiffriga PIN-kod som gäller för alla armaturer i anläggningen. Justeringar av effekten sker direkt från marken. En lösning som är lika prisvärd som genial. 

Detect: Närvarostyrning med Citygrid

Prisma Light Detect, vår närvarostyrning, ger rätt mängd ljus vid rätt tidpunkt. Vill man inte ha det helt släckt då ingen är närvarande kan man välja att ha en lägre effekt under dessa perioder. Styrsystemet som har integrerats i våra armaturer är Citygrid av Seneco A/S. Inställningarna för systemet justeras simpelt genom Dongle och android-telefon, eller via dator och Gateway.

Tidigare var kommunikationen genom Citygrid något sårbar: armaturer och noder kommunicerade i serie, vilket resulterade i en lucka om någon armatur inte svarade. Nu är tekniken ännu smartare: kommunikationen sker i ett så kallat mesh-nät, där det finns många kommunikationsvägar. Det här gör att närliggande armaturer kommer att tändas upp även om en armatur inte vill samarbeta. 

Framtidssäkrad lösning: Zhaga-sockel

Att 5,7% av armaturerna vi har levererat har närvarostyrning stämmer för tillfället, men det finns många som ännu inte har valt sensor. Med hjälp av en Zhaga-sockel kan du nämligen välja att koppla in sensorn/styrningen i efterhand. Även när det gäller sensorer till Zhaga-socklar tillhandahåller vi Citygrid-lösningar, samt en stand-alone lösning i form av Lumawise Motion Sensor från TE Connectivity. 

Fabriksinställd armatur

Det går naturligtvis bra att ställa in armaturen hos oss i fabrik även utan smart styrning, och då ställs eventuell nattsänkning in av oss på PrismaTibro. 

Bidrar till hållbarhet och Agenda 2030

En lägre effekt under vissa tider på dygnet (eller då ingen är närvarande) minskar behovet av energi, vilket bidrar till Agenda 2030 och delmål 7.3 om att förbättra energieffektiviteten.

Forskning har dessutom visat att överflödigt ljus kan ha negativa effekter på djurlivet. Med närvarostyrning går det att släcka ned då ingen är i närheten, vilket skapar en bättre miljö för många av nattdjuren. På så vis bidrar närvarostyrning till delmål 15.5 om att skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta oss säljare, Prisma Light.