Internutbildning

Många deltagare behärskar så klart el-lära sedan tidigare men under utbildningen fanns det plats för alla oberoende kunskapsnivå.

Alla fick med sig något

Den som redan kunde ”allt” fanns till hands för den mer ovane (säljare, administratör) när det gällde att besvara frågorna som avslutade utbildningen.

Stort perspektiv och det mindre

Det handlade mycket som varför noggrannhet är viktigt för säkerheten. Säkerhet för sig själv, sina kollegor men också för de kunder som sedan ska använda våra produkter.

Mer än elektricitet

Deltagarna fick även med sig andra kunskaper, t ex om ljus och förklaringar kring begrepp som lumen och lux.