Planer är bra

Vi gillar ritningar. De kan vara kluddiga eller rena och fina som bara plottriga DWG-filer kan vara.
Dessa underlag hjälper oss bygga upp en ljusberäkning som beskriver ljus i siffror, tabeller och färger, ja, t o m 3D-bilder.

Verkligheten är det vi får leva med

Med dessa underlag i handen kan man med fördel ge sig ut i verkligheten och jämföra.
Se armaturen på plats och med fjärrkontrollen prova sig fram till en önskad ljusbild.
Den sköna vetskapen om att fabriksinställningen är en grund och inte ett öde ger en känsla av frihet.