En tumregel

Stolpavstånd = vägens bredd x 4

En annan regel

Välj placering som passar in i omgivningen.

En tredje regel

I regel står där stolpar redan, med ett visst avstånd på en bestämd höjd.
I det fallet kan man med en ljusberäkning, gärna kombinerat med ett studiebesök, ta reda på lämplig effekt.