En tumregel

Stolpens höjd lika med vägens bredd.

En annan regel

Välj höjd som passar in i omgivningen.

En tredje regel

I regel står där stolpar redan, med en viss höjd och på ett visst avstånd.
I det fallet kan man med en ljusberäkning, gärna kombinerat med ett studiebesök, ta reda på lämplig effekt.