Gör mätningen enkelt och exakt. Överför resultatet till din dator för utvärdering och dokumentation.