10 år

Reservdelar tillhandahållas av Prismagruppen 10 år från och med leveransdag.

7 år

Reservdelar tillhandahållas av Prismagruppen 7 år från och med produktionen upphör av modellen.

Än så länge

Ännu har vi inte slutat varken tillverka eller leverera någon av de modeller vi utvecklat här i Tibro av vår svensktillverkade armatur.

Garanti 5-15 år

I samband med frågan och svaret på reservdelsfrågan ligger det nära till hands att ta upp de generösa garantivillkoren vi erbjuder. Bakgrunden till garantivillkoren är helt enkelt att Prisma Eliott bara går och går. Antalet reklamationer som beror på något annat än naturens krafter kan räknas på vår VDs två händers fingrar.
Antalet installationer är i skrivandes stund drygt 4500.

Hemligheten

Vår slutsats av statistiken är att valet vi gjorde när vi tog beslutet att bygga en enhet istället för byggsats var klokt.
Och säkert att fabriken som tillverkar Prisma Eliott samlat på sig nästan tre decennier av yrkeskunskap kring mekanik och elektronik.