Truckutbildning för personal på PrismaTibro 

Den 8 maj var produktionspersonal på PrismaTibro på truckutbildning i Skövde. Under utbildningen varvades teori och praktik. Truckkortet och kunskaperna från utbildningen underlättar nu i det dagliga arbetet:

– Jag behöver inte ta andras tid till att ta ned sådant som jag ska använda, säger en av medarbetarna. 

Utbildning för hållbarhet

God utbildning för alla är ett av de 17 hållbarhetsmålen och till det målet ser vi att vi kan bidra genom att utbilda personalen i moment som underlättar arbetet – bland annat truckutbildningar.