Prismagruppens nästan tre decenniers erfarenhet av övergångssignaler (trafikkorsningar) har gett oss en hög kompetens inom elektronik och interaktion. Genom att ”ha örat mot rälsen” och sedan göra det avancerade enkelt att använda kan vi se att tekniken fyller sitt syfte.

Läs mer om övergångsignalen och en annan smart produkt från Prismagruppen.