Trafiksäker övergångssignal: Prisma Daps

Övergångssignalen Prisma Daps är utvecklad i samarbete med SRF, Synskadades Riksförbund. Tillsammans med dem har vi tagit fram många funktioner som bidrar till en säkrare trafikmiljö. Funktionerna gör att människor med nedsatt syn eller hörsel kan passera övergångsställen på ett säkert sätt.

Kvittens- och lokaliseringsljud

Prisma Daps har både kvittens- och lokaliseringsljud. Kvittensljudet består av ett pip från signalen, som låter då någon har anmält sin önskan om att korsa övergångsstället. 

Lokaliseringsljudet är en smart uppfinning, som hjälper dig som har en synnedsättning att ”lyssna dig över vägen”. Även för dig som står i andra tankar kan lokaliseringsljudet fungera som en påminnelse om att det nu är grönt ljus. Då ljudet, ”tick-tick-tick”, börjar att ticka snabbare är det dags att passera övergångsstället.

Kvittensljus och ljuskrans

En ledkvittens i front tänds vid anmälan, som en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. Ljuskransen ger extra synlighet på långt håll och hjälper till exempel cyklister att anpassa farten i god tid innan ankomst till övergångsstället. 

Reliefsymboler och taktila riktningspilar

Ännu en hjälp för dig med nedsatt syn. Reliefsymbolerna ger taktil information om hur korsningen ser ut och vilka delar som ska passeras för att nå andra sidan övergångsstället. Reliefsymbolerna placeras alltid på sidan vänd in mot trottoaren.

En taktil riktningspil placeras på ovansidan av övergångssignalen. Denna berättar vilken gångriktning man ska följa för att ta sig över gatan. 

Vibrator och RFID-tag

Med hjälp av vibratorns kraftiga puls blir det tydligt vilken fas korsningen befinner sig i och när det slår om från rött till grönt. Inställningen görs via en Android-app.

Tack vare NFC och RFID-taggar kan personer eller grupper som behöver få till exempel längre gröntid, högre ljud, talmeddelanden eller annan önskad funktion. Funktioner som ger förskoleklass eller person med funktionsnedsättning bättre möjlighet att hinna passera. 

Nyttiga länkar

Prisma Daps – förmodligen världens mest avancerade övergångssignal
Prisma Daps 2000 Broschyr
Prisma Daps 2000 Manual

Kontakt

Fick du inte svar på det du sökte? Varmt välkommen att kontakta oss.
KLICKA HÄR för att nå säljare Prisma Daps.