Skillnaden mellan givarspets och mätspets

Givaren har 2 ändar.
Givarspetsen: monterad på ena sidan
Mätspetsen: monterad på den andra – direkt eller tillsammans med en eller flera förlängningsstavar.
Se bild.

Fjäder på ena sidan

Givarspetsen är monterad via en fjäder så att den kan skjutas / pressas in upp till +/- 2,048 mm, medan mätspetsen är ansluten direkt till givaren eller till förlängningsstavar som en skruv då har den en gänga.