Tibro – Referenskommun för Prisma Light

Frågan kom upp:
Hur kan vi göra det så enkelt som möjligt för kommuner runtom i landet att hitta inspiration och få svar på eventuella frågor inför ett belysningsprojekt?
Olika vägar diskuterades, och efter ett tag kom vi fram till ett beslut.
Det skulle väljas en referenskommun för Prisma Light, armaturfamiljen från PrismaTibro, Sverige.

Valet av kommun

När allt kom omkring blev valet självklart.
Tibro, med sina drygt 10 000 invånare, är en kommun belägen endast två mil öster om Skövde.
Här trivs både barnfamiljer och de som söker en lugn och trygg miljö. Kommunen är inte bara hem åt PrismaTibro – den är också i mål med sitt led-utbyte.
Alla armaturer består numera av ledteknik från olika varumärken, med olika modeller och med olika typer av styrning.
Nedan kan du läsa om Tibros resa, fylld av värdefulla insikter från belysningsansvarig på kommunen. 

Armaturer och tankarna bakom ledbyte

PrismaTibro släppte sin första serie av led-armaturer år 2009. Därefter var Tibro kommun snabba på bollen: redan 2010 levererades de första Prisma Light Eliott hit. Sedan dess har nya generationer av Prisma Light Eliott tillkommit och beställts, liksom helt nya armaturer. Prisma Light Eliotts syskon – Prisma Light Elton och Prisma Light Ellie – har också hittat hem i Tibro.

– Vi har mestadels investerat i Prisma Light Elton utmed våra gator och gång- och cykelvägar, men vi har också Prisma Light Eliott i några områden. Prisma Light Ellie har vi placerat i några parkområden, säger Martin Hansson, som är projektingenjör inom park och gata på Tibro Kommun. 

Vidare berättar Martin om valet att byta ut all befintlig belysning till led. Redan i ett tidigt skede hade man börjat investera i led-armaturer, men 2018 blev året då man valde att byta ut all belysning till led.

– Det var ett naturligt kliv att byta till led. Den ekonomiska besparingen och den snabba återbetalningstiden var givetvis en morot som ingen kunde bortse från. Men det fanns flera andra fördelar med led. Allt från bättre ljus till bättre färgåtergivning och mindre ljusförorening. Led är mycket mer riktat, linserna belyser bara de områden som faktiskt ska ha ljus, säger Martin. 

Styrning av armaturer

I olika områden och till olika armaturer har Tibro kommun valt olika styrningar: det handlar om Remote, Detect, DALI och Zhaga. I motionsspår har man satsat på Detect, närvarostyrningen, för att spara energi. Martin Hansson tycker även om nattsänkning.

– Detect funkar bra i motionsspåren, men i andra områden kan det vara känsligt med säkerheten, om man är sådan som person. Det lyser inte hela tiden och det blir tydligt när någon rör sig. Nattsänkningen gör att man kan spara mycket energi även utan Detect.

Kuriosa

Visste du att PrismaTibro har sysslat med närvarostyrning av belysning sedan 2014? Närmare 10-års erfarenhet gör att vi besitter svaren, rådgivningen och tryggheten. Tveka inte att höra av dig vid frågor!

Om vi hade fått gå tillbaka…

– Om vi hade fått gå tillbaka och ändra vissa saker hade vi nog valt möjligheten att styra mer själva. Idag är många av våra armaturer fabriksinställda på nattsänkning från 23:00 till 04:00. Nu, när läget är som det är, hade man kanske velat förlänga nattsänkningen någon timme. Det går ju fortfarande att göra om man tar ned armaturerna och skickar till fabrik, men med en fjärrkontroll hade det varit mycket lättare att justera, menar Martin.

Samtidigt ser Martin också begränsningarna med fjärrkontrollen, det vill säga Remote-styrningen. Han poängterar att man måste åka runt till alla armaturer för att ändra inställningarna: en lösning som inte är lika effektiv i jämförelse med andra.

– Att ha en sockel och en puck gör att man kan göra ändringar centralt. Samtidigt innebär det en större investeringskostnad. För större kommuner med flera tusen armaturer är det nog mer aktuellt att investera i på fler platser. Här i Tibro kan man åka runt med en fjärrkontroll utan att det tar alltför lång tid. 

Vidare delar Martin en upptäckt kring ytterligare användningsområden för Detect. Han ser att styrningen hade kunnat placeras i stråk som befinner sig i gränsen mellan en park, ett motionsspår och en gata – områden där människor inte vistas lika ofta. Samtidigt är det inget akut som behöver åtgärdas för Tibro i nuläget.

Samarbetet med PrismaTibro

Vad gäller samarbetet med PrismaTibro verkar Martin tillfreds. 

– Jag är väldigt nöjd med samarbetet som vi har med PrismaTibro. Närheten gör att det blir en helt annan kontakt jämfört med andra. Jag jobbar med många andra delar utöver belysning, så för mig är det skönt att kunna rådfråga och diskutera med er som är experter inom belysning.

Hur har förarbetet inför projekt fungerat?
– Det har aldrig varit några bekymmer och ljusberäkningarna sköter PrismaTibro åt oss. Nu när samarbetet är igång och vi har en grund att stå på är allt väldigt enkelt. Om jag ringer till säljarna och säger att jag vill ha två armaturer, likadana som innan, så löser de det.

Tips till andra kommuner

Syftet med den här artikeln är att hjälpa, inspirera och rådgiva kommuner runtom i landet. När vi frågar Martin vilka tips han vill ge till andra kommuner är det särskilt en sak som han vill han trycka på. Styrningen, och att man bör tänka igenom det valet en gång extra. 

– Det ger en flexibilitet att kunna styra själv. Led-utbytet i sig är enkelt att motivera, särskilt med tanke på den snabba återbetalningstiden.

Utvecklingen av led-tekniken går framåt hela tiden. Ett byte från kvicksilver eller halogen ger enormt stora skillnader i energiförbrukning. Ett byte från gammal led till ny led kan också göra betydande skillnad. PrismaTibros VD Malin Buss och Tibro kommuns Martin Hansson är eniga. Den största skillnaden mellan den första och den senaste generationen av Prisma Light Eliott är just energiförbrukningen.  

Läs och lär mer

KLICKA HÄR för att läsa mer om Tibro Kommun.
KLICKA HÄR för att läsa mer om Prisma Light.
KLICKA HÄR för fler referenser Prisma Light.

Kontakt

KLICKA HÄR för att kontakta Säljare Prisma Light.

Prisma Light Eliott Detect